bip

logo

Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A
A A A
contrast contrast
letter spacing contrast+

Przedszkole Publiczne Nr 29 w Rzeszowie zaprasza!

 W dniach 28.-30.10.2020. zajęcia stacjonarne w grupie "Żabki" zostają zawieszone Grupa przechodzi w tryb pracy zdalnej.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie

Zachęcamy do głosowania w Rzeszowskim Budżecie Obywaltelskim na inicjatywy związane z edukacją

 

Rodzice dzieci z grup: "Biedronki", "Pszczółki", "Motylki" podali informację, że mją potwierdzony pozytywny test na Covid 19. W związku z tym prosimy o szczególne przestrzeganie norm sanitarnych celem zachowania bezpieczeństwa i nierozprzestrzenianie się wirusa.

 

Informujemy, że nasze przedszkole zostało przyjęte do "Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie"

 

 

Bezpieczny powrót do przedszkola!!

Szanowni Rodzice

Od 1 września 2020 przedszkole rozpoczyna swoją działalność z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS.

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców/opiekunów o szczegółowe zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w naszej placówce.

(link)

Wszyscy Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola od 1 września 2020r. zobowiązani są do uzupełnienia dokumentów znajdujących się
w poniższych załącznikach i dostarczenia ich do placówki w pierwszym dniu pobytu dziecka w  przedszkolu.

Linki:
1. oświadczenie
2. zgoda na pomiar temperatury
3. upowaznienie do odbioru dziecka
4. zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka


Najważniejsze informacje:

PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:
Gr. I  7.00-15.30, piątek 7.00 – 15.00 Motylki
Gr. II  6.30-16.30 Żabki
Gr. III  7.00-17.00 Pszczółki
Gr. IV  7.30-16.30 Biedronki
Gr. V  8.00-16.00 Słoneczka

W miarę możliwości należy przyprowadzać dzieci w godzinach funkcjonowania oddziałów. Jednostki, które nie będą mogły spełnić tej zasady przebywać będą
w grupach wyznaczonych, tzw. salach zbiorczych.
W holu przedszkola umieszczone będą listy z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz przyporządkowanym znaczkiem. Należy zapoznać dziecko ze znaczkiem.
W pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu, pracownicy przedszkola pomogą każdemu dziecku odnaleźć właściwe miejsce w szatni oraz salę.

Rodzice/prawni opiekunowie/inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny hol) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:
•     1 rodzic z dzieckiem/dziećmi,
•     odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m (w holu  przedszkola może przebywać 8 osób dorosłych + dzieci)
•    zabrania się przebywania w przedszkolu osobom z zewnątrz
Tylko w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (maluszki)
w przedszkolu rodzic/prawny opiekun może odprowadzić dziecko do drzwi sali
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) oraz zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
Przyprowadzając dziecko pomagamy mu  się przebrać w holu, żegnamy się z dzieckiem i w miarę szybko opuszczamy budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości dystansu społecznego i nie przedłużać czasu oczekiwania na wejście do przedszkola.
Przyprowadzamy dziecko najpóźniej do godziny 8.30
Nieobecności dziecka zgłaszamy:

e- mailowo: sekretariat@pp29.resman.pl,

telefonicznie: 17 748 3379 lub

zalogować się na stronie: https://edziecko.dipolpolska.pl
Rejestrujemy czas przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą kart.
Wyposażenie dla dziecka (obuwie zamienne, piżamki, pościel i inne niezbędne przedmioty) dostarczmy w woreczku który można zdezynfekować.
W celu przekazania istotnych informacji o dziecku, rodzic/prawny opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej (służbowy e-mail nauczycieli).
W przeddzień rozpoczynającej się edukacji przedszkolnej życzę Rodzicom pozytywnego myślenia, cierpliwości i rozsądku, a przedszkolakom wspaniałej zabawy w nowej przedszkolnej rzeczywistości!
Krystyna Piczak - dyrektor

 

 

 


Wspólny list MEN i GIS do rodziców
2020.08.18 ProteGo Safe list MEN i GIS

 

Przedszkole posiada certyfikat "Chronimy dzieci".

 

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"


Informujemy, że została uruchomiona całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.