bip

logo

Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A
A A A
contrast contrast
letter spacing contrast+

 

 

Przedszkole Publiczne nr 29 w Rzeszowie zaprasza!
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu będą odbywały się audycje muzyczne w wykonaniu muzyków Filharmonii Podkarpackiej im. A Malawskiego w Rzeszowie.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielami poszczególnych grup poprzez pocztę e-mail:
Biedronki 3-latki              
abielarska@pp29.resman.pl
jtrzeciak@pp29.resman.pl
Motylki 4-latki  
tszuryga@pp29.resman.pl
kcyrek@pp29.resman.pl
Żabki 5-latki       
mkielb@pp29.resman.pl
asokolowska@pp29.resman.pl
Pszczółki 6-latki               
moleszko@pp29.resman.pl
uzurad@pp29.resman.pl
Słoneczka dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi             
miwinska@pp29.resman.pl
amotyl@pp29.resman.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżur wakacyjny lipiec 2022r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”:

    portal Emp@tia;
    PUE ZUS;
    bankowość elektroniczna.

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.
Więcej informacji: RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podziękowania
Z radością informujemy Rodziców, że nasz projekt "Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków - CZYSTE POWIETRZE – ZDROWE ODDYCHANIE" przeszedł do realizacji w 2021.
Dziękuję Wszystkim, którzy nie szczędzili czasu i energii na zaangażowanie się w to działanie.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że nasze przedszkole zostało przyjęte do "Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Uwaga Zmiana numeru bezpłatnej infolinii
800 12 12 12
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 12 12 12 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami przepisów o finansowaniu zadań oświatowych – zwolnienie rodzica/opiekuna prawnego z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w sytuacjach wskazanych w Uchwale Rady Miasta, powinno następować w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez organ prowadzący (Prezydenta Miasta Rzeszowa).
 
Rodzice/ opiekunowie, którzy z takiego zwolnienia korzystali do tej pory i będzie im przysługiwało od 1 września br. oraz rodzice dzieci nowo przyjętych proszeni są o złożenie stosownego Wniosku (w załączeniu) w sekretariacie Urzędu Miasta Wydziału Edukacji.