bip

logo

Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A
A A A
contrast contrast
letter spacing contrast+

Wszyscy chętni, którzy pragną przekazać 1,5 % podatku  mogą to zrobić
poprzez wpłacenie na konto Stowarzyszenia
"Przedszkola Przyszłości" 
ul. T. Rejtana 30, Rzeszów
(z dopiskiem PP 29)
 
Numer KRS 0000145905

 

         

Przedszkole Publiczne Nr 29 w Rzeszowie zaprasza!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w roku 2023 przedszkole pełni dyżur w sierpniu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole przystąpiło do
Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności
"Dwujęzyczne Dzieci/
Bilingual Future"
 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu dostępnymi w krótkim informatorze

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o projekcie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Przyjaciele naszego Przedszkola.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku dla naszego Przedszkola. W bieżącym roku szkolnym uzyskaliśmy kwotę 1523 zł. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu sportowego m.in bramki na nasze przedszkolne boisko, piłki i inne przyrządy spotrowe.

Dziękujemy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy wszystkim, którzy w tergorocznym RBO głosowali na zadanie 11 z kategorii I – Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic poprzez wyposażenie w klimatyzatory.

Dzięki zaangażowaniu Państwa w głosowanie udało się osiągnąć zamierzony cel.

Jeszcze raz dziękujemy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedłużenie stopni alarmowych_

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP do 28 lutego 2023r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kampania Rowerowy Maj w Przedszkolu Nr 29

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wszyscy chętni, którzy pragną przekazać 1% podatku dla naszego Przedszkla mogą to zrobić
poprzez wpłacenie na konto Stowarzyszenia
"Przedszkola Przyszłości" 
ul. T. Rejtana 30, Rzeszów
(z dopiskiem PP 29).
 
Numer KRS 0000145905

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielami poszczególnych grup poprzez pocztę e-mail:
Pszczółki
uzurad@pp29.resman.pl
bbabij@pp29.resman.pl
Biedronki
abielarska@pp29.resman.pl
jtrzeciak@pp29.resman.pl
Motylki
tszuryga@pp29.resman.pl
erzepka@pp29.resman.pl
Żabki
mkielb@pp29.resman.pl
asokolowska@pp29.resman.pl
Słoneczka
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi             
miwinska@pp29.resman.pl
pdubowska@pp29.resman.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”:

    portal Emp@tia;
    PUE ZUS;
    bankowość elektroniczna.

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.
Więcej informacji: RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że nasze przedszkole zostało przyjęte do "Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga Zmiana numeru bezpłatnej infolinii
800 12 12 12
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 12 12 12 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami przepisów o finansowaniu zadań oświatowych – zwolnienie rodzica/opiekuna prawnego z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w sytuacjach wskazanych w Uchwale Rady Miasta, powinno następować w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez organ prowadzący (Prezydenta Miasta Rzeszowa).
 
Rodzice/ opiekunowie, którzy z takiego zwolnienia korzystali do tej pory i będzie im przysługiwało od 1 września br. oraz rodzice dzieci nowo przyjętych proszeni są o złożenie stosownego Wniosku (w załączeniu) w sekretariacie Urzędu Miasta Wydziału Edukacji.